גורל

במובן הישן

גורל הוא מסלול ידוע מראש של התנהלות חייך, בו אין לך שליטה על ההתרחשויות ועל השפעתן עליך. השולט, הקובע, הוא כוח גבוה מן האדם ושליטתו רודה.  אדם צריך לדעת לזהות את גורלו ולהתחכם לו, לתמרן בו ולהימנע ממנו, אם מדובר בתוצאה לא רצויה.

המובן הישן של גורל יוצר חיכוך עם החיים, סירוב ומחיר. החיכוך יכול לעטות כמה צורות ובניהן פסיביות משותקת, תחושה של חוסר טעם בחיים ובעשייה.

במובן החדש והמתחדש

גורל הוא המציאות, שנוצרת על ידי האמונות שאדם מחזיק בהן והמידה בה הוא זוכר שהוא אור ואנרגיית חיים אינסופית. כל רגע נקבע על ידי רמת התודעה של האדם ברגע שקדם לו. האמונות של אדם לגבי עצמו ולגבי העולם, הן שיוצרות את מציאות חייו ובכל רגע שבו הן תשתנינה והאדם יכיר את חכמת המקור, את האמת הטבעית שלו ושל כל הדברים, תשתנה המציאות בהתאם.

לכן אין נתיב נתון מראש או קביעה מוקדמת אלא הזמנה לראות, להכיר במערך החכמה והאמונות המתעתעות ולהתעורר.

״לנצח את הגורל״

לעיון נוסף – ערכים קשורים

מסתורין, תפילה, שרות, קסם, נורמאליות