ראייה

במובן הישן

ראייה היא היכולת לדעת מה באמת קורה, לגלות מה נמצא שם, כדי לפענח ולפצח את הלא ידוע. המטרה- ליצור לעצמי וודאות ושליטה על הדברים, יכולת לכוון אותם. כך, מאמין המיינד, השכל החושב, נוכל להימנע מכאב. אם רק נוכל לראות את הדברים ולפתור את מה שדורש פתרון, נהיה בטוחים ונוכל להשיג את מה שנדרש לנו כדי לשגשג.

ראייה במובן הישן יוצרת תחרות ומאבק עם העולם. אני רואה את עולם ככספת שעלי לפתוח, והיא עומדת בדרכי לאושר ולשפע. התחרות יוצרת צרות עיין, מוציאה את הפחד ואת הפעולה מתוך נחישות של חייל בלי שאלות שיאפשרו לחכמה חדשה ולדיוק להתגלות. חיכוך, כעס, תסכול, תאווה, פחד ולבן בעיינים לא יאחרו לבוא.

במובן החדש והמתחדש

במובן החדש, ראיה עולה מן ההבנה שאני אחת עם הכל. כשאני מתמסרת, כשאני מורידה מחיצות ולא מאמינה בגבולות, ידע נקי ופשוט, ישירות מן המקור, עולה בי. כשאני לא מתנגדת ולא מאמינה, שאני המחשבות שלי, או הצרכים והפחדים שלי, אני יכולה לראות חדש. אני יכולה לראות את החכמה שבאה מן המקור, שבאה ממימד של אהבה ושקט. שבאה מיופי.

הידע הזה מגיע פעמים רבות לא במילים אלא כרוך שעולה מתוכי, כפשטות שמסמנת לי שביל ומעלה בי מעשים מדויקים ונותנים חיים.

אני לא אדע להסביר. אני לא אוכל להבין. אבל אני אחיה. ממש אחיה.

“אני רואה אותך וזוכרת אותי, אני רואה אותי וזוכרת אותך. אני בהכל והכל בי.”

לעיון נוסף – ערכים קשורים

צורה, קבלה, פשטות, סבלנות, מסתורין