שיתוף פעולה

במובן הישן

במובן הישן שיתוף פעולה הוא איחוד כוחות על מנת להגיע למטרה גדולה יותר, שכל אחד מן המשתתפים לא יכול להגיע אליה לבד בכוחות עצמו. שיתוף פעולה מוצלח מוציא לאור את האיכות שנדרשת בכל אחד מן המשתתפים, גם אלה שיותר קשה להם, וגם אלה שמסתייגים. שיתוף הפעולה מבוסס על אינטרסים שנפגשים ואל הרצון להגשים, מה שאני רואה ומחשיב כראוי.

כמו כל אינטרס או דבר מה מנוהל על ידי המיינד, ברגע שמופיע גורם אחר שמציע יותר, ברגע ששיתוף הפעולה עומד בדרכי להיות או שיש לי משהו שחפצתי בו מאד, שיתוף הפעולה מתפרק עם מחיר שמשולם.

במובן החדש והמתחדש

במובן החדש, שיתוף פעולה הוא הזמנה לחוות ולהרגיש את היותינו אחד, היותינו ביטויים שונים של חכמה עמוקה ואהבה. שיתוף פעולה הוא פעולה שמבטאת את ההרמוניה הטבעית בבסיס הכל. מכאן ששיתוף הפעולה איננו דבר מה שיוצר את הביחד אלא אחד שמראה את עצמו באינסוף צורות. במובן החדש, שיתוף פעולה הוא תנועה טבעית של היקום, של האהבה ,שדרכה אנחנו יכולים ליצור, ליזום ולהודות.

לעיון נוסף – ערכים קשורים

חברות, ערבות הדדית, פשרה, סמכות