שלם

במובן הישן

במובן  הישן שלם הוא מצב או צורה שבה כול המרכיבים נמצאים בסדר הנכון, בהרמוניה ולפי מדדים ומשתנים קבועים מראש. בעולם הישן אני מאמינה, ששלמות תלויה במה שיש או אין לי ושקיימים קרטריונים כמו נכון ולא נכון, מתאים ולא מתאים. שלמות מגיעה בעולם הישן בתנאים שאני מציבה לעצמי ולאחרים, כדי שיתאימו לתמונה שיש לי בראש על איך החיים אמורים להיות, וכדי שיגרמו לי להרגיש טוב, שבעת רצון, שקטה.

אז אחיה במרדף של השגיות.. אמשיך לנסות לביים את חיי לפי תמונת השלמות הזו שיצרתי לעצמי. כול מה שאינו נמצא בתמונה יהווה לי הפרעה ויגרום לי לכאב.  אני אמשיך לרצות לשנות את עצמי או את העולם, להפחית  או להוסיף על עצמי וארגיש חסרה מאוד.

במובן החדש והמתחדש

במובן החדש שלם אינו צורה אלא מהות. אני עומדת בשקט ,נוכחת מאוד ומתבוננת סביבי. דממה והתרחשות בו זמנית . פעולה מולידה פעולה, התרחשות מולידה התרחשות, כול רגע מוליד את הרגע הבא. הכול חי מאוד בתנועה אין סופית והשקט חדור בכול.  השלמות והיופי מתגלמות באין סוף צורות וללא תנאים. שלמות כזו לעולם לא יכולה  להיות פגומה או חסרה וולכן אין דבר שיכול להלקח ממני או לעשות אותי חסרה. כי טבעי הוא  טבע האלוהים, מעין אין סופי של חיים. אז  אדע את שלמותם של כול הדברים כפי שהם. אז אדע שכול רגע בחיי מדוייק להפליא  ולעולם אינו יכול להיות אחרת. כול מחשבה , כול רגש, כול פעולה  כול אדם , כול מה שחי וכול היש הם ביטויים של השלם, של ההוויה אחת מתמשכת ונוכחת בכול.

“אם תגרע משהו מהשלם הוא ישאר שלם, אם תוסיף משהו לשלם הוא ישאר שלם, אני הוא השלם”

לעיון נוסף – ערכים קשורים

להיות אחד, שרות, התמסרות, הכרת הטוב, אחריות